Sick Seminar header

Mens en robot

Flexibel én veilig samenwerken

Bedrijven en onderzoekers bekijken permanent de samenwerking tussen mens en robot, en dit in verschillende opstellingen en in verschillende samenwerkingvormen: human-robot collaboration, cooperation of co-existance.

Tijdens dit seminar wordt er ingezoomd op de recente normen rond veilig samenwerken met robots & cobots en mogelijke veiligheidsfuncties en principes, geïntegreerd door de robotfabrikant. Verder gaan we ook in op de vraag of uw volgende collega een cobot is. Van experts leren we hoe om te gaan met de risicobeoordeling om

tot een veilige samenwerking mens-robot te komen en tenslotte horen we van een fabrikant hoe veilige robot-toepassingen in de praktijk uitgewerkt worden.

Sick biedt u in een halve dag interessante en praktijkgerichte inzichten vanuit 3 verschillende perspectieven: een robotfabrikant, een onderzoeksinstantie en een expert in machineveiligheid. Aansluitend krijgt u ruim de tijd om met sprekers en specialisten van gedachten te wisselen, uw specifieke werksituatie te toetsen en demo’s te bekijken.